Zakres Tematyczny: Szkolenia Ogólnowojskowe

– Ogólne zadania pododdziałów OT
– Sekcja lekkiej piechoty
– Zadania żołnierzy w sekcji
– Działanie żołnierza w składzie sekcji

– Przygotowanie wyposażenia i uzbrojenia do działania na polu walki
– Podstawowe sygnały dowodzenia i łączności
– Maskowanie indywidualne
– Przemieszczanie się żołnierza po polu walki
– Poruszanie się żołnierza w parze, elemencie i podsekcji
– Szyki marszowe oraz przekraczanie stref niebezpiecznych 3 metodami (pokonywanie przeszkód terenowych)
– Procedura „HAK”, zajęcie rejonu bazy
– Zasadzka
– Ćwiczenia w obserwacji
– Meldowanie wyników obserwacji (meldunek SALUTE)
– Przygotowanie żołnierza oraz prowadzenie marszu na azymut
– Zrywanie kontaktu w sekcji dwuosobowej
– Reakcja żołnierza (sekcji) na kontakt ogniowy z różnych szyków i na różne kierunki
– Baza oraz punkty zbiórki po rozproszeniu
– Przeprowadzenie identyfikacji na podstawie obserwacji, znaku rozpoznawczego i hasła

– Zagrożenia BMR
– Indywidualna ochrona przed skażeniami
– Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu skażeniami
– Pokonywanie terenu skażonego

– Ogólne zasady POPL
– Ogólna charakterystyka zagrożeń ŚNP przeciwnika
– Zasady organizacji POPL w pododdziale
– Działanie żołnierza w czasie ataku powietrznego

– Przygotowanie żołnierza do działania w marszu
– Planowanie marszu
– Działanie żołnierza w czasie marszu
– Działanie żołnierza w czasie marszu taktycznego

– Ubezpieczenie bezpośrednie rejonu
– Dyżurny środek ogniowy
– Czujka (podsłuch)
– Patrol pieszy
– Posterunek kontrolny
– Działanie na posterunku obserwacyjnym (PO)
– Dokumentacja pracy PO (szkic i dziennik obserwacji)
– Zatrzymanie, kontrola oraz przeszukanie osób i pojazdów

– Stanowiska ogniowe i podstawy fortyfikacji polowej
– Prowadzenie obserwacji
– Szkic O-O
– Elementy kierowania ogniem
– Zapory inżynieryjne w obronie

– Marsz na kontakt
– Szturm na umocnione stanowiska ogniowe przeciwnika
– Walka w pomieszczeniach

– Działania rozpoznawcze
– Posterunek obserwacyjny
– Rozpoznanie dogi marszu

– Indywidualny Pakiet Medyczny
– Zastosowanie stazy taktycznej w warunkach bojowych
– Wykorzystanie opatrunku indywidualnego
– Podstawy pierwszej pomocy (CABC)
– Ewakuacja rannego z pola walki