Zakres Tematyczny: Broń strzelecka w przepisach prawa

1.1. Broń palna – definicje i klasyfikacja
1.2. Broń palna – ujęcia prawne
– Broń – zagadnienia ogólne
– Broń palna – porównanie terminologii prawnej
– Broń bojowa, myśliwska, sportowa i inna broń cywilna
– Istotne części broni palnej i broń uszkodzona w świetle przepisów prawa
– Pozbawienie broni palnej cech użytkowych
– Broń palna w prawie karnym
– Wytwarzanie i przerabianie broni palnej
– Oznakowanie broni palnej i System Rejestracji Broni

2.1. Amunicja – definicje i klasyfikacja
2.2. Amunicja w ujęciu prawnym
– Amunicja – definicja i zagadnienia ogólne
– Komponenty (części) amunicji
– Wytwarzanie i przerabianie amunicji (elaboracja)

– Posiadanie broni i amunicji
– Ograniczenie prawa do posiadania broni
– Prawo do posiadania broni bez zezwolenia
– Zbiory muzealne
– Użytkowanie broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy
– Użytkowanie broni palnej sygnałowej i alarmowej
– Szczególne przypadki posiadania broni przez przedsiębiorców
– Posiadanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych
– Posiadanie broni palnej rozdzielnego ładowania, wyworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni
– Ograniczenie prawa do posiadania amunicji

4.1. Pozwolenie na broń palną
4.2. Uznaniowość decyzji w przedmiocie wydania pozwolenia na broń palną
4.3. Materialnoprawne przesłanki wydania pozwolenia na broń palną
– Pozytywne przesłanki wydania pozwolenia na broń palną
– Negatywne przesłanki wydania pozwolenia na broń palną
4.4. Procedura wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na broń palną
4.5. Rodzaje i liczba broni w pozwoleniu na broń palą
4.6. Zmiana pozwolenia na broń palną
4.7. Cofnięcie pozwolenia na broń palną
4.8. Świadectwo broni i legitymacja posiadacza broni
– Świadectwo broni
– Dopuszczenie do posiadania broni palnej
– Zagadnienia proceduralne
4.9. Europejska Karta Broni Palnej
4.10. Rejestracja broni palnej i legitymacja posiadacza broni
4.11. Prawo do posiadania amunicji

– Sprzedaż broni palnej i amunicji
– Zamiana broni palnej i amunicji
– Darowizna broni palnej i amunicji
– Dziedziczenie broni palnej i amunicji
– Nabycie broni palnej od nieuprawnionego
– Najem, dzierżawa, leasing i użyczanie broni palnej

– Przechowywanie broni palnej i amunicji

7.1. Rodzaje broni palnej dopuszczonej do noszenia
7.2. Generalne zasady noszenia broni palnej
7.3. Sposób noszenia broni palnej
7.4. Szczególne lub pozaustawowe ograniczenia prawa, noszenie broni palnej w miejscach publicznych i prywatnych
7.5. Indywidualne ograniczenia uprawnień do noszenia broni palnej
7.6. Uregulowania szczególne dotyczące noszenia broni palnej
– Noszenie broni palnej przez pracowników ochrony
– Noszenie broni palnej przez myśliwych
– Legitymowanie się uprawnieniami do noszenia broni palnej
7.7. Skutki prawne naruszenia zasad, zakazów lub ograniczeń w noszeniu broni palnej
– Naruszenie sankcjonowane karne
– Naruszenia sankcjonowane administracyjnie

– Definicja przewozu broni palnej
– Zlecanie przewozu (wysyłania) broni palnej i amunicji
– Przewóz broni palnej i amunicji przez osoby posiadające pozwolenie na broń prywatnymi środkami transportu
– Przewóz broni palnej i amunicji przez osoby posiadające podmioty koncesjonowane w zakresie wytwarzania lub obrotu bronią palną i amunicją
– Przewóz i wywóz broni palnej i amunicji z terytorium Polski przez obywateli polskich
– Skutki prawne naruszenia przepisów o przewozie broni palnej i amunicji

– Użycie broni palnej
– Używanie broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy
– Sposób użycia broni palnej
– Użycie broni palnej w obronie koniecznej a tym: Zamach na dobro chronione oraz Obrona dobra chronionego
– Użycie broni palnej w stanie wyższej konieczności

– Strzelnice
– Regulamin strzelnic. Obchodzenie się z bronią palną i zachowanie na strzelnicy
– Skutki niedopełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem strzelnicy oraz naruszenia zasad obsługi broni lub zachowania na strzelnicy
– Szkolenia strzeleckie

– Ewidencja i kontrola wydanych pozwoleń na broń palną
– Kontrola przestrzegania wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o broni i amunicji
– Obowiązek wydania broni palnej i amunicji Policji. Przejęcie broni do depozytu
– Inne uprawnienia Policji oraz innych służb ochrony porządku

– Źródła odpowiedzialności cywilnej. Zbieg roszczeń o naprawienie szkody
– Odszkodowanie
– Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody