Zakres Tematyczny: Edukacja Wojskowa

Tematy zajęć prowadzone m.in. dla uczniów „Klas wojskowych” w ramach programów MON – z myślą o członkach niepełnoletnich, którzy uczą się w klasach wojskowych bądź chcą do nich przystąpić.

 1. Regulamin ogólny SZ RP i regulamin mundurowy klas wojskowych.
 2. Uregulowania prawne służby wojskowej – zawodowej i terytorialnej.
 3. Charakterystyka broni masowego rażenia i toksycznych środków przemysłowych
 4. Zasady żołnierskiego zachowania się.
 5. Bezpieczeństwo pożarowe i zasady BHP w szkoleniu wojskowym.
 6. Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym.
 7. Podstawy wiedzy z taktyki. Działania taktyczne w składzie sekcji, zespołu i drużyny.
 8. Podstawowe pojęcia z zakresu balistyki i teorii strzału.
 9. Istota dyscypliny wojskowej.
 10. Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej, amunicji i granatów ręcznych.
 11. Zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym.
 12. SERE – podstawowe pojęcia. Survival – przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego.
 13. Mapy wojskowe z siatką UTM.
 14. Symbole narodowe, wojskowe, ceremoniał wojskowy oraz przysięga wojskowa.
 15. Zasady i sposób realizacji przedsięwzięć OPBMR.
 16. System łączności oraz środki łączności stosowane w wojsku.
 17. Teoria terenoznawstwa i topografii wojskowej.
 18. Podstawowe przepisy korespondencji radiowej i tabela danych radiowych.
 19. Rodzaje i sposoby prowadzenia rozpoznania, znaki rozpoznawcze armii państw sąsiednich.
 20. Zasady POPL, przedsięwzięcia aktywnej i pasywnej POPL, sygnały alarmowania (ostrzegania) o zagrożeniu uderzenia z powietrza.
 21. Zasady organizacji łączności i jej wykorzystania w działaniach bojowych.
 22. Etyka żołnierska i etos służby wojskowej.
 23. Zasady ochrony i obrony obiektów.
 24. Podstawowe zadania i sprzęt inżynieryjno-saperski.
 25. Budowa pozytywnych relacji międzyludzkich w środowisku nauki i służby.
 26. Współczesne dokonania SZ RP na rzecz pokoju. Udział w misjach poza granicami kraju.
 27. Zasady wzywania pomocy medycznej na polu walki – meldunek MEDEVAC.
 28. Wstęp do Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych – MPHKZ
 29. Organizacja i uzbrojenie wybranych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Obowiązki żołnierza w walce.
 30. Ogólne pojęcia zabezpieczenia logistycznego. Należności logistyczne żołnierza.
 31. Prawa i obowiązki żołnierza.
 32. Zasady ochrony informacji i zakres odpowiedzialności.