ROK 2017

W roku 2017 kadra instruktorska Uczniowskiego Klubu Sportowego HONOR wystąpiła w roli instruktorów i koordynatorów podczas realizacji zadania publicznego pn.: „Profesionalne szkolenie strzeleckie uczniów klas wojskowych i mundurowych„ współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu  Ofert w roku 2017.

Zadanie publiczne polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć strzeleckich tj. treningów z pistoletów i karabinków pneumatycznych jak również z broni sportowej krótkiej kal. 9 mm oraz broni długiej kilku kal. m.in. 7,62×39 mm, 5,56 mm a także strzelb (broń myśliwska) kal. 12.

Zajęcia realizowane były dla uczniów klas wojskowych i mundurowych ze szkół ponadpodstawowych (poziom gimnazjum i liceum).

W szkoleniu udział wzięło łącznie 400 uczniów, podzielonych na 10 grup po około 40 uczestników.

Ramowy program szkolenia strzeleckiego.

 

1 dzień

Broń Pneumatyczna

Zajęcia teoretyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: zasady bezpieczeństwa panujące na strzelnicy oraz przy obsłudze broni pneumatycznej i amunicji do niej
1 godz: podział, rodzaje broni pneumatycznych
1 godz: budowana broni pneumatycznych, zasady działania

Zajęcia praktyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: obsługa broni, rozebranie oraz złożenie broni
2 godz: chwyt, postawa strzelecka, celowanie, strzelanie

2 dzień

Broń Krótka kal. 9 mm

Zajęcia teoretyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: zasady bezpieczeństwa panujące na strzelnicy oraz przy obsłudze broni krótkiej i amunicji do niej
1 godz: podział, rodzaje broni krótkiej
1 godz: budowana broni krótkiej, zasady działania

Zajęcia praktyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: obsługa broni, rozebranie oraz złożenie broni
2 godz: chwyt, postawa strzelecka, celowanie, strzelanie

3 dzień

Broń Długa kal. 7,62×39 mm

Zajęcia teoretyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: zasady bezpieczeństwa panujące na strzelnicy oraz przy obsłudze broni długiej i amunicji do niej
1 godz: podział, rodzaje broni długiej
1 godz: budowana broni długiej, zasady działania

Zajęcia praktyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: obsługa broni, rozebranie oraz złożenie broni
2 godz: chwyt, postawa strzelecka, celowanie, strzelanie

4 dzień

Broń Długa kal. 5,56 mm

Zajęcia teoretyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: zasady bezpieczeństwa panujące na strzelnicy oraz przy obsłudze broni długiej i amunicji do niej
1 godz: podział, rodzaje broni długiej
1 godz: budowana broni długiej, zasady działania

Zajęcia praktyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: obsługa broni, rozebranie oraz złożenie broni
2 godz: chwyt, postawa strzelecka, celowanie, strzelanie

5 dzień

Strzelba  kal. 12

Zajęcia teoretyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: zasady bezpieczeństwa panujące na strzelnicy oraz przy obsłudze strzelby i amunicji do niej
1 godz: podział, rodzaje strzelb
1 godz: budowana broni, zasady działania

Zajęcia praktyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: obsługa broni, rozebranie oraz złożenie broni
2 godz: chwyt, postawa strzelecka, celowanie, strzelanie

6 dzień

Zawodowa Służba Wojskowa i Wojska Obrony Terytorialnej

Zajęcia teoretyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: zasady bezpieczeństwa panujące na strzelnicy oraz przy obsłudze broni i amunicji
2 godz: zapoznanie się ze sprzętem, które jest obecnie w posiadaniu i na wyposażeniu Wojska Polskiego cz.1

Zajęcia praktyczne: 3 godziny podzielone na:

3 godz: chwyt, postawa strzelecka, celowanie, strzelanie z broni którą używa Wojsko Polskie

7 dzień

Strzelanie z Wybranej przez Uczestników  Broni

Zajęcia teoretyczne: 3 godziny podzielone na:

1 godz: zasady bezpieczeństwa panujące na strzelnicy oraz przy obsłudze broni i amunicji
2 godz: zapoznanie się ze sprzętem, które jest obecnie w posiadaniu i na wyposażeniu Wojska Polskiego cz.2

Zajęcia praktyczne: 3 godziny podzielone na:

3 godz: chwyt, postawa strzelecka, celowanie, strzelanie

8 dzień

Dzień Kończący Cykl Szkoleń

Zajęcia teoretyczne: 3 godziny podzielone na:

2 godz: zasady bezpieczeństwa panujące na strzelnicy oraz przy obsłudze broni, podsumowanie zrealizowanych szkoleń oraz zdobytej przez uczestników wiedzy
1 godz: Rozdanie dyplomów, certyfikatów oraz zakończenie szkolenia z grupą

Zajęcia praktyczne: 3 godziny podzielone na:

3 godz. strzelania z broni wybranej przez uczestników

PODSUMOWANIE:

Oferent przeszkolił łącznie 400 uczniów, podzielonych na 10 grup po około 40 uczestników. Każda grupa uczestniczyła w łącznie 8 dniach szkolenia według powyższego opisu. Opracowany program zakładał 6-godzinne szkolenie dla każdej grupy, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 3 godziny zajęć praktycznych. Szkolenie prowadzone było w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku). Częstotliwość szkoleń co 2 tygodnie dla każdej grupy w okresie od 15 maja do 27 czerwca 2017 r. oraz od 11 września do 24 listopada 2017 r. Łączna ilość godzin szkolenia dla każdej grupy wynosi 48 – 8 dni po 6 godzin (w tym łącznie 24 godz. teorii i 24 godz. praktyki). Dla 10 grup szkoleniowych daje to łączną ilość 480 godzin szkoleniowych.