ROK 2018 – Projekt 1

W roku 2018 kadra instruktorska Uczniowskiego Klubu Sportowego HONOR wystąpiła w roli instruktorów i koordynatorów podczas realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń strzeleckich dla nauczycieli i uczniów klas mundurowych„ współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu  Ofert w roku 2018 – zadanie nr 13.

Zadanie publiczne polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 dniowych zajęć strzeleckich (teoretycznych i praktycznych) dla 400 osób- nauczycieli i uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe uczestniczących w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Program szkolenia:

Dzień szkoleniowy: 1

Tematy zajęć:

 1. Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu strzeleckim (ogniowym) – 1 godz.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu balistyki i teorii strzału – 1 godz.
 3. Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej: broń krótka – glock 17 oraz Karabinek AKM, amunicji do tych broni i granatów ręcznych RG-42 – 1 godz.
 4. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S. – 2 godz.
 5. Zasady strzelania z karabinka (celowanie) – 2 godz.
 6. Sytuacje awaryjne i sposoby ich rozwiązywania – 1 godz.
Dzień szkoleniowy: 2

Tematy zajęć:

 1. Sytuacje awaryjne i sposoby ich rozwiązywania – P 1 godz.
 2. Rzut granatem ćwiczebnym typ RG-42 – P 2 godz.
 3. Czynności przygotowawcze do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, częściowe rozkładanie broni, składanie broni po częściowym rozłożeniu, obsługa broni przed strzelaniem, obsługa broni po strzelaniu) – P 5 godz.

Strzelanie nr 6 – broń ASG, kal. 5,95, replika AK oraz replika AR-15, 100 sztuk na uczestnika
Strzelanie nr 5 – broń pneumatyczna kal. 4,5 mm, 50 sztuk na uczestnika
Strzelanie nr 3 – broń długa i krótka, bocznego zapłonu kal. 5,6 mm, 30 sztuk na uczestnika

Dzień szkoleniowy: 3

Tematy zajęć:

 1. Ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej (w tym z wykorzystaniem systemów szkolno-treningowych, trenażerów itp. ćwiczenia w obserwacji) – P 4 godz.
 2. Przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania (strzelenie statyczne do tarczy pierścieniowej TS 2 – P 4 godz.

Strzelanie nr 1 – broń krótka, centralny zapłon, glock 17 kal. 9mm, 30 sztuk na uczestnika
Strzelanie nr 2 – broń długa, centralny zapłon, karabinek AKM kal. 7,62×39, 50 sztuk na uczestnika
Strzelanie nr 4 – broń gładkolufowa, Mosseberg 500 kal. 12/70, 10 sztuk na uczestnika