ROK 2018 – Projekt 2

W roku 2018 kadra instruktorska Uczniowskiego Klubu Sportowego HONOR wystąpiła w roli instruktorów i koordynatorów podczas realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja pięciodniowych obozów szkoleniowych dla 400 uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe – uczestników „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowychwspółfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu  Ofert w roku 2018- zadanie nr 14

Zadanie publiczne polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu obozu szkoleniowego zgodnie z programem „Edukacja Wojskowa” z takich zagadnień jak: Szkolenie Medyczne, Szkolenie Strzeleckie, Taktyka, Terenoznawstwo, Szkolenie inżynieryjno – saperskie.

Ponadto każdy z uczestników odbył strzelanie w liczbie:

– 20 szt. amunicji do broni pneumatycznej
– 10 szt. amunicji do broni długiej bocznego zapłonu
– 10 szt. amunicji do broni długiej centralnego zapłonu
– 20 szt. amunicji „ślepej” do broni długiej centralnego zapłonu

Program szkolenia:

 

Zagadnienie

Temat zajęć

Szczegółowe treści nauczania

Liczba godzin

Dzień szkoleniowy

Szkolenie medyczne

Indywidualne wyposażenie medyczne- ćwiczenia praktyczne

– przeznaczenie i wyposażenie Indywidualnego Pakieru Medycznego (IPMed)

– posługiwanie się opatrunkiem osobistym i opaską uciskową

– posługiwanie się zawartością apteczek

2 h

1

Szkolenie medyczne

Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów – ćwiczenia praktyczne

– rodzaje złamań, ich objawy oraz udzielanie pierwszej pomocy

– objawy skręceń i zwichnięć oraz pierwsza pomoc przy ich wystąpieniu

– klasyfikacja krwotoków i zranień oraz sposoby ich zaopatrywania

– zasady prowadzenia desmurgii- bandażowanie poszczególnych części ciała

– udzielanie pierwszej pomocy porażonym prądem, piorunem, tonącym, poparzonym

– pozycja boczna bezpieczna

– przenoszenie poszkodowanego na deskę ortopedyczną

4 h

1

Szkolenie strzeleckie

Czynności przygotowawcze do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie i rozkładanie broni, obsługa broni)

– zakres czynności wchodzących w przygotowanie strzelania

– składanie i rozkładanie broni

– obsługa broni

– ładowanie i rozładowanie magazynków

2 h

1

Szkolenie strzeleckie

Przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania

– przygotowanie broni do strzelania

– przyjmowanie postaw strzeleckich

– składanie się do strzału

– celowanie

– łączne czynności do strzelania szkolnego

2 h

2

Taktyka

Działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej

– działania taktyczne pojedynczego żołnierza

– działanie taktyczne sekcji dwuosobowej

– działanie taktyczne sekcji czteroosobowej

– realizacja scenariuszy działań taktycznych (łączenie umiejętności)

6 h

2

Taktyka

Działanie w rejonie ześrodkowania

– organizacja rejonu ześrodkowania

– czynności w składzie elementów ubezpieczenia bezpośredniego

– patrolowanie

– działanie na posterunku kontrolnym

4 h

 

3

Szkolenie strzeleckie

Ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej (w tym z wykorzystaniem systemów i urządzeń szkolno-treningowych, trenażerów itp., ćwiczenia w obserwacji)

– wykonywanie łącznych czynności do strzelania z karabinka

– strzelanie z karabinka z użyciem UST

– oddanie strzału nabojem ślepym (opcjonalnie)

– zmiana stanowisk ogniowych i postaw strzeleckich

– podstawowa norma szkolno bojowa- przygotowanie się do strzelania

– ćwiczenia w obserwacji (wykrywanie, rozpoznawanie i określanie odległości oraz wskazywanie celów)

4 h

3

Terenoznawstwo

Azymut – pojęcie oraz wyznaczanie azymutu na przedmioty terenowe

– pojęcie azymutu

– wyznaczanie azymutu

– zasady wykonywania marszu wg azymutu

– rozwinięta tabela marszu wg azymutu

– zasady obchodzenia przeszkód terenowych

– powrót do punktu wyjściowego

1 h

4

Terenoznawstwo

Marsz według azymutu

– praktyczne wykonanie marszu wg azymutu (zespołowe)

3 h

4

Szkolenie inżynieryjno- saperskie

Wybór miejsca i wykonanie stanowiska ogniowego

– wykorzystanie naturalnych właściwości terenu i przedmiotów terenowych oraz wybór miejsca na stanowisko ogniowego

– charakterystyka i zasady budowy stanowisk ogniowych

– budowa stanowiska ogniowego sposobem ręcznym do pozycji leżąc

2 h

4

Szkolenie inżynieryjno- saperskie

Maskowanie ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego

– zasady maskowania

– podręczne i etatowe środki w maskowaniu bezpośrednim

– sposoby wykorzystania środków podczas maskowania ludzi i sprzętu

– wykorzystanie terenu i obiektów terenowych w maskowaniu

2 h

4

Taktyka

Działanie taktyczne z wykorzystaniem pojazdów bojowych

– zasady bezpieczeństwa

-wysiadanie i wsiadanie taktyczne do/z pojazdów

– działanie taktyczne po opuszczeniu pojazdu

2 h

 

5

Rozpoznanie wojskowe

Prowadzenie działań rozpoznawczych

– organizacja i wyposażenie posterunku obserwacyjnego (PO)

– prowadzenie obserwacji na polu walki

– meldowanie wyników obserwacji

– dziennik i szkic obserwacji

2 h/

5

Rozpoznanie wojskowe

Praktyczne prowadzenie rozpoznania drogi marszu. Procedury counter – IED

– czynności w czasie przygotowania do prowadzenia rozpoznania

– prowadzenie rozpoznania drogi marszu (rola szperaczy)

– wykrywanie zagrożeń minowych (IED) i omówienie procedur counter – IED (5-25 check, V-check)

2 h

5

Ochrona i obrona obiektów

Działanie punktu kontrolno- ochronnego

– zasady działania punktu kontrolno- ochronnego

– praktyczne działanie na punkcie kontrolno- ochronnym

2 h

5

 

 

Łączna ilość godzin:

40