ROK 2022 – Projekt 2

W roku 2020 kadra instruktorska Uczniowskiego Klubu Sportowego HONOR wystąpiła w roli instruktorów podczas realizacji zadania publicznego pn.: „Szkolenie strzeleckie oraz ogólnowojskowe dla 200 uczniów i opiekunów zrzeszonych w organizacjach proobronnych oraz klasach mundurowych (wojskowych)„ współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu  Ofert  nr 8 w roku 2020.

Uczestnikami byli uczniowie oraz nauczyciele klas mundurowych oraz członkowie organizacji proobronnych w łącznej ilości 200 osób.

Przedsięwzięcie przeprowadzone zostało w postaci trzydniowego obozu obejmującego 24 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresów:

 • zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym,
 • podstawowe pojęcia z zakresu balistyki i teorii strzału,
 • budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej, amunicji strzeleckiej
 • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S,
 • zasady strzelania z karabinka (celowanie),
 • czynności przygotowawcze do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie i rozkładanie broni, obsługa broni);
 • przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania,
 • praktyczne strzelanie z broni krótkiej i długiej.
 • sytuacje awaryjne i sposoby ich rozwiązywania,
 • zapoznanie ze strzelectwem długodystansowym
 • zapoznanie z zagadnieniem teorii strzału i podstawami balistyki

PLAN SZKOLENIA

Pierwszy dzień szkoleniowy (zajęcia teoretyczne w miejscu zakwaterowania- hotelu):

 1. Ogólne zadania pododdziałów OT w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny
 2. Skład sekcji lekkiej piechoty WOT oraz zadania poszczególnych żołnierzy
 3. Podstawowe sygnały dowodzenia- werbalne i niewerbalne
 4. Poruszanie się żołnierza w składzie podsekcji w tym: rząd, podwójny rząd, sierżant, podwójny sierżant, linia oraz przekształcanie szyków
 5. Pokonywanie terenów niebezpiecznych metodami: szybką, wolną, kropelkową
 6. Zajęcia teoretyczne przygotowujące do szkolenia strzeleckiego w kolejnym dniu- bezpieczeństwo w szkoleniu strzeleckim (ogniowym), zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S., postawy strzeleckie, elementy wpływające na celność strzału
 7. Zapoznanie z budową amunicji oraz broni, jej obsługa, składanie i rozkładanie broni, właściwości bojowe broni i amunicji
 8. Czas wolny przeznaczony na przyswojenie przekazanej wiedzy (dostępny instruktor w celu dodatkowych pytań uczestników)
 9. Szkolenie z zakresu strzelectwa długodystansowego w tym balistyka i teoria strzału
Drugi dzień szkoleniowy (zajęcia na terenie strzelnicy w Brzedni):

 1. Powtórzenie zasad bezpieczeństwa w szkoleniu strzeleckim oraz B.L.O.S.
 2. Omówienie uwarunkowań związanych z obiektem- strzelnicą, zasady bezpieczeństwa związane z obiektem, wpisy w książki rejestru pobytu na strzelnicy
 3. Postawy strzeleckie, ładowanie magazynków, sytuacje awaryjne i sposoby ich rozwiązywania (dysfunkcje broni)
 4. Omówienie broni krótkiej Glock- Czynności przygotowawcze do strzelania z broni krótkiej- budowa, zasady działania, praca na przyrządach celowniczych, chwyt broni, praca na języku spustowym
 5. Omówienie broni długiej AK- Czynności przygotowawcze do strzelania z broni długiej – budowa, zasady działania, praca na przyrządach celowniczych, chwyt broni, praca na języku spustowym
 6. Poruszanie się żołnierza w składzie podsekcji w tym: rząd, podwójny rząd, sierżant, podwójny sierżant, linia oraz przekształcanie szyków- zajęcia praktyczne
 7. Strzelanie z pistoletu Glock kal. 9×19 mm – odległość 25 m, postawa stojąc 10 sztuk amunicji, postawa klęcząc 10 sztuk amunicji, postawa leżąc 10 sztuk amunicji. Łącznie 30 sztuk amunicji na uczestnika
 8. Strzelanie z kbk AK kal. 7,62×39 mm – odległość 100 m, postawa stojąc 10 sztuk amunicji, postawa klęcząc 10 sztuk amunicji, postawa leżąc 10 sztuk amunicji. Łącznie 30 sztuk amunicji na uczestnika
 9. Pokonywanie terenów niebezpiecznych metodami: szybką, wolną, kropelkową- zajęcia praktyczne
 10. Rozkładanie, składanie oraz czyszczenie broni.
Trzeci dzień szkoleniowy (na terenie strzelnicy w Brzedni):

 1. Powtórzenie zasad bezpieczeństwa w szkoleniu strzeleckim oraz B.L.O.S.
 2. Omówienie uwarunkowań związanych z obiektem- strzelnicą, zasady bezpieczeństwa związane z obiektem, wpisy w książki rejestru pobytu na strzelnicy
 3. Szkolenie medyczne- Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, zakładanie stazy taktycznej, ewakuacja rannego z pola walki
 4. Działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwuosobowej
 5. Omówienie broni długiej AR-15- Czynności przygotowawcze do strzelania z broni długiej – budowa, zasady działania, praca na przyrządach celowniczych, chwyt broni, praca na języku spustowym
 6. Omówienie strzelby – Czynności przygotowawcze do strzelania z broni długiej – budowa, zasady działania, praca na przyrządach celowniczych, chwyt broni, praca na języku spustowym
 7. Strzelanie z broni długiej AR-15 kal. 5,56×45 mm – odległość 100 m, postawa stojąc 10 sztuk amunicji, postawa klęcząc 10 sztuk amunicji, postawa leżąc 10 sztuk amunicji. Łącznie 30 sztuk amunicji na uczestnika
 8. Strzelanie ze strzelby kal. 12 – odległość ok 10 m, postawa stojąc 7 sztuk amunicji do metalowych celów- popperów. Łącznie 7 sztuk amunicji na uczestnika
 9. Działanie w rejonie ześrodkowania
 10. Rozkładanie, składanie oraz czyszczenie broni- całością