ROK 2020

W roku 2020 Uczniowski Klub Sportowy HONOR realizował dwudniowe zadanie publiczne pn.: „Kształtowanie postaw patriotycznych oraz zachęcenie do zawodowej służby wojskowej bądź służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poprzez organizację szkolenia strzeleckiego oraz ogólnowojskowego dla 200 uczniów i opiekunów zrzeszonych w organizacjach proobronnych a także klasach mundurowych (wojskowych)” współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu  Ofert  nr 8 w roku 2020.

Uczestnikami projektu byli uczniowie oraz nauczyciele (opiekunowie) klas mundurowych (wojskowych) oraz członkowie organizacji proobronnych w łącznej ilości 200 uczestników.

Zajęcia teoretyczne (pierwszy dzień szkolenia) odbyły się w siedzibie szkoły bądź organizacji proobronnej. 

Zajęcia praktyczne (drugi dzień szkoleniowy) realizowany był na terenie Strzelnicy Nietoperek pod adresem: Nietoperek 80, 66-305 Nietoperek (województwo lubuskie).

 

PLAN SZKOLENIA:

Pierwszy dzień zajęć. Zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

  1. Ogólne zadania pododdziałów OT w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny- 30 min
  2. Skład sekcji lekkiej piechoty WOT oraz zadania poszczególnych żołnierzy- 1 godzina
  3. Podstawowe sygnały dowodzenia- werbalne i niewerbalne- 30 min
  4. Poruszanie się żołnierza w składzie podsekcji w tym: rząd, podwójny rząd, sierżant, podwójny sierżant, linia oraz przekształcanie szyków- 2 godziny
  5. Pokonywanie terenów niebezpiecznych metodami: szybką, wolną, kropelkową- 1 godzina
  6. Zajęcia praktyczne na placu szkolnym (boisku itp.) z zagadnień wymienionych w pkt. 4 oraz 5 – 2 godziny
  7. Zajęcia teoretyczne przygotowujące do szkolenia strzeleckiego w kolejnym dniu- bezpieczeństwo w szkoleniu strzeleckim (ogniowym), zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S., postawy strzeleckie, elementy wpływające na celność strzału- 1 godzina

Drugi dzień zajęć polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu m.in. zajęć strzeleckich z broni sportowej krótkiej kal. 9×19 mm oraz broni długiej kal. 7,62×39 mm, 5,56×45 mm a także strzelb gładkolufowych kal. 12/76 

Przebieg zajęć w godzinach 9.00 – 11.00 (po 40 min na grupę):

1 grupa: Powtórzenie zasad bezpieczeństwa w szkoleniu strzeleckim oraz B.L.O.S. (kartkówka jako sprawdzian wiedzy z zajęć teoretyczny z dnia pierwszego).

2 grupa: Omówienie uwarunkowań związanych z obiektem- strzelnicą, zasady bezpieczeństwa związane z obiektem, wpisy w książki rejestru pobytu na strzelnicy.

3 grupa: Czynności przygotowawcze do strzelania z broni krótkiej Glock- postawy strzeleckie, chwyt broni, praca na przyrządach celowniczych, praca na języku spustowym, kontrola oddechu, zapoznanie z bronią- budowa, rozkładanie i składanie broni.

Przebieg zajęć w godzinach 11.00 – 13.00 (po 40 min na grupę):

1 grupa: Strzelanie z pistoletu Glock kal. 9×19 mm – odległość 25 m, postawa stojąc 10 sztuk amunicji, postawa klęcząc 10 sztuk amunicji, postawa leżąc 10 sztuk amunicji. Łącznie 30 sztuk amunicji na uczestnika.

2 grupa: Sytuacje awaryjne i sposoby ich rozwiązywania (dysfunkcje broni).

3 grupa: Czynności przygotowawcze do strzelania z broni długiej AK- postawy strzeleckie, chwyt broni, praca na przyrządach celowniczych, praca na języku spustowym, kontrola oddechu, zapoznanie z bronią- budowa, rozkładanie i składanie broni.

O godzinie 13.00 – 13.30 przerwa na posiłek – grochówkę wojskową, bigos oraz ognisko i kiełbaskę.

Przebieg zajęć w godzinach 13.30 – 15.30 (po 40 min na grupę):

1 grupa: Strzelanie z kbk AK kal. 7,62×39 mm – odległość 100 m, postawa stojąc 10 sztuk amunicji, postawa klęcząc 10 sztuk amunicji, postawa leżąc 10 sztuk amunicji. Łącznie 30 sztuk amunicji na uczestnika.

2 grupa: Szkolenie medyczne- Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, zakładanie stazy taktycznej, ewakuacja rannego z pola walki.

3 grupa: Czynności przygotowawcze do strzelania z broni długiej AR-15- postawy strzeleckie, chwyt broni, praca na przyrządach celowniczych, praca na języku spustowym, kontrola oddechu, zapoznanie z bronią- budowa, rozkładanie i składanie broni.

Przebieg zajęć w godzinach 15.30 – 17.30 (po 40 min na grupę):

1 grupa: Strzelanie z broni długiej AR-15 kal. 5,56×45 mm – odległość 100 m, postawa stojąc 10 sztuk amunicji, postawa klęcząc 10 sztuk amunicji, postawa leżąc 10 sztuk amunicji. Łącznie 30 sztuk amunicji na uczestnika.

2 grupa: Strzelanie ze strzelby kal. 12 – odległość ok 10 m, postawa stojąc 7 sztuk amunicji do metalowych celów- popperów. Łącznie 7 sztuk amunicji na uczestnika.

3 grupa: Rozkładanie, składanie i czyszczenie broni.

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 68 091,62 zł z czego dotacja ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej wynosiła 32 240,02 zł