ROK 2021

W roku 2021 Uczniowski Klub Sportowy HONOR realizował zadanie publiczne pn.: „Obóz sportowo – obronny” współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu  Ofert  nr 10 w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Przez sport do wojska”.

Uczestnikami projektu byli uczniowie oraz nauczyciele (opiekunowie) klas mundurowych (wojskowych) oraz członkowie organizacji proobronnych w łącznej ilości 200 uczestników.

Obóz realizowany był na terenie strzelnicy Błocko koło Wolsztyna w okresie od 16.10.2021 roku do 23.12.2021 roku (dokładny termin określany był przez odbiorców zadania- uczestników).

PLAN SZKOLENIA:

8.00 Przyjazd uczestników, zapoznanie się z obiektem, organizacja, przedstawienie planu i porządku dnia
08.00 – 11.00 Grupa podzielona na 2 mniejsze podgrupy (zajęcia w rotacji po 1,5 h na każdą grupę)

1 Grupa: 

Omówienie czynności przygotowawczych do strzelania m.in.:

 1. Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej i amunicji
 2. Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym
 3. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S.
 4. Podstawowe pojęcia z zakresu Balistyki i teorii strzału
 5. Przyjmowanie postaw strzeleckich, zasady celowania oraz elementy wpływające na celność strzału
 6. Sytuacje awaryjne i sposoby ich rozwiązywania
 7. Łączne czynności do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, obsługa broni)
 8. Składanie, rozkładanie oraz czyszczenie broni strzeleckiej

2 Grupa:
Zajęcia sprawnościowe:

 
 1. Skłony tułowia w przód w czasie 2 min (oceniana ilość skłonów).
 2. Uginanie ramion w podporze przodem (oceniana ilość ugięć).
 3. Bieg wahadłowy 10×10 (oceniany czas przebiegu).
 4. Bieg sprintem na 400 m (oceniany czas przebiegu).

11.00 – 14.00 Strzelanie statyczne do tarcz z pistoletu (15 sztuk amunicji na uczestnika), karabinka systemu AR-15 (15 sztuk amunicji na uczestnika) karabinka systemu AK (15 sztuk amunicji na uczestnika) oraz strzelanie ze strzelby do metalowej gwiazdy strzeleckiej (6 sztuk amunicji na uczestnika).
14.00 – 14.30 Obiad w postaci racji żywnościowej oraz ognisko – kiełbaski, chleb
14.30 – 17.30 Grupa podzielona na 2 mniejsze podgrupy (zajęcia w rotacji po 1,5 h na każdą grupę)

1 Grupa:

 1. Budowa i posługiwanie się busolą wojskowa AK- wyznaczanie azymutow i praktyczne wykonanie marszu na azymut 
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna, pozycja boczna bezpieczna, resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem fantoma oraz AED, podejście do poszkodowanego, ewakuacja rannego z pola walki, zakładanie stazy taktycznej 

2 Grupa:

Turniej strzelecki – oceniany według punktacji (na celność i skupienie) z pistoletu (10 sztuk amunicji), karabinka systemu AK (10 sztuk amunicji), karabinka systemu AR-15 (10 sztuk amunicji). Nagrody w postaci medali za 1, 2 oraz 3 miejsca w 2 kategoriach- kobieta i mężczyzna (łącznie 6 medali). Liczona suma wszystkich przestrzelin na tarczach z każdego rodzaju broni. Ponadto Turniej strzelecki ze strzelby gładkolufowej – strzelanie na czas- strącenie wszystkich blaszek (6 sztuk amunicji) na gwieździe strzeleckiej. Analogicznie 3 medale za 1, 2 oraz 3 miejsce w podzielę na kobiety i mężczyźni (łącznie także 6 medali).

17.30 – 18.00 Wręczenie medali, podziękowania oraz zakończenie obozu
18.00 Zakończenie obozu

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 69 883,96 zł z czego dotacja ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej wynosiła 34 420,00 zł