ROK 2022

W roku 2022 Uczniowski Klub Sportowy HONOR realizował zadanie publiczne pn.: „Szkolenie strzeleckie oraz proobronne” współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu  Ofert  nr 3 w roku 2022 w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. „I Ty możesz służyć Ojczyźnie”.

Uczestnikami mogli być:

– młodzież szkół ponadpodstawowych (niezależnie od kierunku/profilu szkoły),
– uczniowie wojskowych klas mundurowych,
– członkowie organizacji proobronnych,
– studenci szkół wyższych,
– członkowie Legii Akademickiej,
– żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej,
– oraz lokalna społeczność.

Dwudniowe „Szkolenie strzeleckie oraz proobronne” realizowane było w okresie od 10.10.2022 do 30.11.2022 roku. Pierwszy dzień zajęć odbył się w siedzibie wskazanej przez odbiorców zadania a w przypadku nie dysponowania lokalem organizator sam zorganizował miejsce do przeprowadzenia zajęć. Drugi dzień zajęć (zajęcia strzeleckie) zrealizowane zostały na terenie Strzelnicy Błocko k. Wolsztyna. Zorganizowano 8 turnusów szkoleniowych (dwudniowych) łącznie szkoląc 250 uczestników.

PLAN SZKOLENIA

Podczas Pierwszego dnia zajęć zorganizowane zostały następujące Bloki Szkoleniowe:

  1. „Czarna taktyka” w ramach, którego omówione zostały poniższe zagadnienia:

– skład zespołu, członkowie, ustawienie, zadania, kontrola sektorów,
– poruszanie się składem sekcji w terenie zurbanizowanym (podejście do budynków),
– sprawdzanie drzwi pod względem inżynieryjno- saperskim,
– działania w przypadku wykrycia ładunków wybuchowych w pomieszczeniu oraz drzwiach,
– procedura wejścia do pomieszczeń i zabezpieczanie sektorów,
– poruszanie się po korytarzach,
– wejście na pierwsze i kolejne piętra budynku oraz piwnice,
– procedura działania w budynkach (pomieszczeniach) zajętych przez przeciwnika,
– sposoby zabezpieczenia i przeszukiwania pomieszczeń oraz części budynku,
– metody postępowania z zakładnikami,
– działania po ujęciu podejrzanych osób.

  1. „Zajęcia strzeleckie” Przygotowanie do zajęć strzeleckich w kolejnym dniu poprzez omówienie:

– poprawne zasady przyjmowania postaw strzeleckich (stojąca, leżąca, klęcząca),
– podstawowe zagadnienia związane z balistyką i teorią strzału,
– zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym oraz zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną- B.L.O.S.,
– elementy wpływające na celność strzału,
– budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni oraz amunicji (z której odbędzie się strzelanie),
– rozkładanie, składanie oraz czyszczenie broni palnej (z której odbędzie się strzelanie),
– sytuacje awaryjne oraz sposoby ich rozwiązywania,
– zasady działania oraz rodzaje zautomatyzowania broni palnej,
– łączne czynności do strzelania (ładowanie magazynków, obsługa broni),

  1. „Prawa humanitarne”. Wykłady z następujących zagadnień:

– ochrona ludności cywilnej podczas wojny i okupacji wojennej,
– Konwencje Genewskie i Haskie,
– obowiązki wobec rannych, chorych oraz rozbitków,
– ochrona ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze wewnątrzpaństwowym, nie międzynarodowym,
– ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego,

  1. „Pozwolenie na broń palną”. Omówione zostały:

– procedura ubiegania się o broń palną do celów kolekcjonerskich oraz sportowych (dla cywili oraz żołnierzy zawodowych),
– badania lekarskie oraz psychologiczne,
– omówienie ustawy o broni i amunicji,
– cele posiadania broni palnej,
– odpowiedzialność karna i przepisy karne,
– przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Podczas Drugiego dnia szkoleniowego (na terenie strzelnicy) zrealizowano następujące Bloki Szkoleniowe:

  1. „Biała taktyka”- wypełnienie niezbędnej dokumentacji projektowej.

  2. „Zielona taktyka” w tym:

– skład sekcji lekkiej piechoty- zadania, etaty i wyposażenie każdego żołnierza,
– komunikacja niewerbalna,
– kontrola sektorów,
– szyki marszowe: rząd, dwurząd, sierżant, podwójny sierżant,
– pokonywanie terenów niebezpiecznych 3 metodami: na szybko, na wolno, metodą kropelkową,
– zajęcia praktyczne: marsz taktyczny ubezpieczony- zmiana szyków, pokonywanie terenów niebezpiecznych,

  1. „Czerwona taktyka” w tym:

– pierwsza pomoc przedmedyczna,
– pozycja boczna bezpieczna,
– resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem fantoma,
– podejście do poszkodowanego,
– ewakuacja rannego z pola walki,
– zakładanie stazy taktycznej,

  1. Zajęcia strzeleckie z użyciem następujących rodzajów broni (na każdego uczestnika):

– broń krótka w postaci pistoletu kal. 9×19 mm (25 sztuk na uczestnika),
– broń długa systemu AR-15 kal. 5,56×45 mm (25 sztuk na uczestnika),
– broń długa systemu AK kal. 7,62×39 mm (25 sztuk na uczestnika),
– broń długa w postaci strzelby gładkolufowej kal. 12/76 (6 sztuk na uczestnika).

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 108 254,00 zł z czego dotacja ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej wynosiła 66 000,00 zł